All for Joomla All for Webmasters

VD Ende Monorail SV

Machine:  Monorail Service Voorziening
  

Functie:  Lichtgewicht service platform

Opdracht
: RI&E en een opstellen technisch constructie dossier.

Uitvoering: 
In het kader van de binnen de EU geldende CE-richtlijnen is er een risico inventarisatie uitgevoerd volgens de norm NEN-EN-ISO 12100. Het verzorgen van het Technische Constructie Dossier (TCD) bestaat uit het vastleggen van de essentiele eisen die in de richtlijnen, machine richtijn (MD), Laagspanningsrichtlijn (LvD) en Elektro Magnetische Compatibiliteit  (EMC) staan.  De diverse documenten geven het vermoeden van overeenstemming met de betreffende richtlijnen. De Declaration of Conformety (EU-verklaring) legt vast dat de fabrikant aan de essentiele eisen van de richtlijnen voldoet.